Als je niet graag doet wat je doet en niet doet wat je wél graag doet, dan heb je wanklank boven muziek verkozen.
Kahlil Gibran

Muziek is voor mij als levensadem. Als klein meisje zong ik uit volle borst mee met het gospelkoor waar mijn ouders in zongen en genoot ik van hun tweestemmige samenzang bij de afwas. Ik ging bij de plaatselijke harmonie, speelde cornet, trompet en euphonium en besloot later dat ik klassieke muziek wilde zingen en ging bij mijn eerste kamerkoor en nam zanglessen. Heb met veel goede dirigenten en koren mogen werken als koorsopraan en soms als solist. Naast mijn werk bleef muziek voor mij een grote passie.

Helaas bleef ik ook niet gespaard voor verdriet en verlies. De dood van mijn geliefden maakte dat ik het leven zoals ik dat leefde opnieuw ging overwegen. Wat is daarin voor mij belangrijk?

Het werd tijd voor mij om rode draden aan elkaar te knopen: liefde voor muziek en het willen bijdragen aan het welzijn en geluk van anderen en zo kwam ik bij de opleiding Vaktherapie Muziek terecht aan de HU in Amersfoort. Ik heb tijdens mijn opleiding gewerkt in het speciaal onderwijs met kinderen en jongeren met een beperking en in de ouderenzorg waar ik me richtte op mensen met (beginnende) dementie en Parkinson. Inmiddels ben ik afgestudeerd en als Register Muziektherapeut ingeschreven bij het Register Vaktherapie onder lidnummer 110292.

Nieuwsgierig wat ik voor u kan betekenen? Een bericht naar 06-10563305 of post@muzique.nl en ik neem binnen 2 werkdagen contact met u op.