Tarieven 2023/24

Per 1 januari 2023 hanteert Muzique de volgende tarieven:

Tarieven voor particulieren vanaf 1-1-2023
Sessie 60 minuten€80,00
Sessie aan huis 45 minuten€75,00

Bij therapie op locatie buiten Culemborg worden reiskosten à €0,35 per kilometer in rekening gebracht.

Muzique hanteert in bijzondere situaties het “pay what you can” principe. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, meldt u dat dan voorafgaand aan de intake.

Vergoedingen

Uw zorgverzekering

Muziektherapie bij Muzique wordt door een aantal zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullende pakket, het valt dan onder alternatieve geneeswijzen.

Ik ben aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB, lidnummer 110292). Dit is een koepelorganisatie, waarmee de zorgverzekeraars contractafspraken hebben gemaakt. In uw polisvoorwaarden staat of uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met deze organisatie. Als dit zo is, kan muziektherapie bij Muzique vergoed worden. Ook op zorgwijzer.nl (*) kunt u vinden welke verzekeraars muziektherapie vergoeden.

* Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden.

Het Zorg Prestatie Model (ZPM)

Muziektherapie kan geheel worden vergoed als dit onderdeel is binnen het Zorg Prestatie Model (ZPM). Een ZPM omschrijft de behandeling die hoort bij uw zorgvraag (diagnose). Door gebruik te maken van een ZPM kunnen de kosten van muziektherapie verantwoord worden aan uw verzekering. Helaas staan niet alle verzekeraars toe dat muziektherapie opgenomen wordt in de ZPM en moet uw zorgvraag wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarnaast kan een ZPM enkel aangevraagd worden door erkende psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.

Indien u reeds in behandeling bent bij een psycholoog of psychotherapeut waarbij er een ZPM voor u is geopend, kan muziektherapie worden opgenomen in hetzelfde ZPM. Muziektherapie wordt dan in de meeste gevallen geheel vergoed. Uw behandelaar is echter zelf vrij in keuze om muziektherapie al dan niet in het ZPM op te nemen. Muzique bemiddelt hierin niet voor u.

Ik neem na uw schriftelijke toestemming contact op met uw behandelaar om zowel de inhoudelijke als zakelijke samenwerking op te starten, wanneer uw behandelaar heeft aangegeven hiervoor open te staan. Na akkoord van uw behandelaar kan gestart worden met de behandeling.

Jeugdzorg

Muzique is (nog) niet gecontracteerd door de gemeente Culemborg. Wanneer muziektherapie geïndiceerd is door de (huis)arts , kan eventueel op grond van een maatwerkovereenkomst de therapie vergoed worden wanneer hier door de gemeente een beschikking voor af wordt gegeven.