Vooral bij hulpvragen op het gebied van loopbaan en re-integratie ben ik als coach inzetbaar. Ik heb al veel mensen mogen begeleiden van werk naar werk, van niet-werken naar weer gaan werken en bij re-integratie in zowel eerste als tweede spoor.

Ik begeleid zowel werkgevers als werknemers. Daarvoor werk ik onder andere samen met Loopbaancentrum Pluspunt in Gorinchem.

Bij loopbaancoaching en re-integratie gaat het niet alleen om de vragen Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Er is vaak ook sprake van rouw om wat niet meer gaat. Samen kijken naar waar jouw veerkracht zit en wat er nog wèl mogelijk is, is onderdeel van het proces. En daarnaast ondersteun ik bij alle processen die de wet- en regelgeving met zich meebrengen.

Speciale coaching geef ik aan jonge weduwen en weduwnaars. Weer je weg vinden in het land van rouw is een hele opgave waar ik je zowel als therapeut/coach als vanuit ervaringsdeskundigheid in kan ondersteunen.