Muziektherapie

In muziektherapie wordt methodisch gewerkt met de elementen van muziek, zoals melodie, ritme, harmonie en tekst. Dat kan door het beluisteren van muziek maar ook actief door muziek te maken, te zingen of te bewegen op muziek.

Muziektherapie kan ingezet worden voor veel verschillende doelen:

Het helpt je om sociale en communicatieve vaardigheden te verbeteren, emoties te uiten, zelfvertrouwen en coping-vaardigheden te vergroten, te kunnen ontspannen, om te gaan met verlies, motoriek, taal en spraak te verbeteren en concentratievermogen te vergroten.

Het is niet nodig om een instrument te kunnen bespelen. Als muziek je blij maakt, dan is er al genoeg om mee te werken.